Офиса на Лего в Дания

0
3137
уникалния офис на конструкторите Лего в Дания

Разположен в Билунд, Дания, този офис на Леко е с цел място за творчество, иновации и креативни идеи, съдейки по огромната пързалка.

Designed by Rosan Bosch, and filled with LEGO, the space is full of color, which sings in a sunny environment. The layout tells us that this is a place where ideas are shared and expanded via informal meetings, with the center of the building remaining an open space littered with meeting points, from laptop bar pit stops and bespoke self screening sofas, to bonsai tree bedecked tables and private pods.

Интериорния дизайн е дело на Розан Бош и изпълнен с конструктори Лего, свежи и наситени цветове, които създават настроение и ни напомнят, че то ва е място където се споделят идеи. Центърът е оставен за отворено пространство, пълно с пресечни точки от лаптоп спирки, бар, дивани, бонсай дърво и какво ли още не.

LEGO Walkway Slide Meeting Booths

LEGO office interior slide

LEGO merchandise display plinths

white yellow LEGO office

Office merchandise display cases

Yellow office meeting bar

Yellow meeting booth

Blue meeting area self screening sofa

Bespoke meeting area self screening sofa

LEGO office meeting table bonsai

Around the perimeter of the open plan office, more focused individual work areas are tucked away in pockets of LEGO merchandise display cases and exhibition plinths to inspire creative minds.

Около периметъра на Open Office план, е фокусирано върху отделни области на работа по ЛЕГО – конструктори във витрини и изложбен цокъл, за да вдъхновява творчески умове.

LEGO office toy display

A whacky use of scale brings humor to the creative space, the architect explains: “The idea of scale is challenged with design elements such as huge grass wall graphics and a giant LEGO man and tables with built-in bonsai gardens, thus playing with perception and scale – who is big and who is small? Where does work stop and imagination start?”

За творческото пространство архитектът обяснява: „Идеята за мащаба, е творческо предизвикателстов, с елемент на дизайн, като огромни графики с трева, гигантски мъж, маси с вграден бонсай, така се играе с пвъзпирятеието за мащаб, кой е малък и кой е голям? Къде започва и къде свършва въображението?“

LEGO office open plan

Glass wall meeting rooms

Blue meeting room wall mural

Blue meeting room

Red green games room

LEAVE A REPLY