Лекето и червеното вино

Що е то леке и как трябва да се отнасяме с него?
По своята същност лекето е едно такова нещо, което оставя следи. Понякога то може да се почисти, но в много чести случаи – дрехата е в неспасяемо състояние. Като след леке от червено вино например… Изпробвана рецепта казва, че червеното вино уж се чистило с бяло вино… Но аз лично не съм опитвала и не мога да потвърдя!
Факт е, че лекето привлича погледи към себе си и кара собственика си да го крие или да се опитва да го премахне. Но и в двамата случая лекето оставя спомени, защото е свързано с конкретна история… в повечето случаи интересна.
Хм погледнато под този ъгъл, лекето е като маркер, като знак за нещо, което оставя видима или невидима следа в съзнанието ти. Ей това му е ценното!

Име (задължително)

Email (задължително)

Относно

Съобщение